Kariéra

Máte schopnosť pohotovo reagovať a aplikovať teoretické vedomosti v praxi? Pracujete radi v tíme, nemáte problém s tým, že pracovný týždeň môže trvať viac než 40 hodín a že niekedy je potrebné byť našim klientom k dispozícii aj večer a v prípade potreby aj počas víkendu? Myslíte si, že Vaše rozumové, vôľové schopnosti a morálne vlastnosti Vás predurčujú k profesii právnika ? Potom se uchádzajte o miesto práve u nás a kontaktujte nás!